«Καινούργιος» ή «Καινούριος»; Ποιο είναι το σωστό;

Το BookSitting, επιθυμώντας να συμβάλει στην ορθότερη χρήση της ελληνικής γλώσσας, αναδημοσιεύει  από την ιστοσελίδα Λεξογραφήματα συνήθη γλωσσικά λάθη.  «Καινούργιος» ή «Καινούριος»; Ποιο … Συνεχίστε την ανάγνωση «Καινούργιος» ή «Καινούριος»; Ποιο είναι το σωστό;

«Μετά Χριστόν» ή «Μετά Χριστού»; Ποιο είναι το σωστό;

Το BookSitting, επιθυμώντας να συμβάλει στην ορθότερη χρήση της ελληνικής γλώσσας, αναδημοσιεύει κάθε εβδομάδα από την ιστοσελίδα Λεξογραφήματα συνήθη γλωσσικά λάθη.  «Μετά Χριστόν» … Συνεχίστε την ανάγνωση «Μετά Χριστόν» ή «Μετά Χριστού»; Ποιο είναι το σωστό;

«Δίνω το παρών» ή «Δίνω το παρόν»; Ποιο είναι το σωστό;

Το BookSitting, επιθυμώντας να συμβάλει στην ορθότερη χρήση της ελληνικής γλώσσας, αναδημοσιεύει κάθε εβδομάδα από την ιστοσελίδα Λεξογραφήματα συνήθη γλωσσικά λάθη.  «Δίνω το … Συνεχίστε την ανάγνωση «Δίνω το παρών» ή «Δίνω το παρόν»; Ποιο είναι το σωστό;

«Του επικεφαλή» ή «Του επικεφαλής»; Ποιο είναι το σωστό;

Το BookSitting, επιθυμώντας να συμβάλει στην ορθότερη χρήση της ελληνικής γλώσσας, αναδημοσιεύει κάθε εβδομάδα από την ιστοσελίδα Λεξογραφήματα συνήθη γλωσσικά λάθη.  «Του επικεφαλή» … Συνεχίστε την ανάγνωση «Του επικεφαλή» ή «Του επικεφαλής»; Ποιο είναι το σωστό;

«Σατιρικός» ή «Σατυρικός»; Πότε χρησιμοποιούνται;

Το BookSitting, επιθυμώντας να συμβάλει στην ορθότερη χρήση της ελληνικής γλώσσας, αναδημοσιεύει κάθε εβδομάδα από την ιστοσελίδα Λεξογραφήματα συνήθη γλωσσικά λάθη.  «Σατιρικός» ή … Συνεχίστε την ανάγνωση «Σατιρικός» ή «Σατυρικός»; Πότε χρησιμοποιούνται;

«Μετά μεσημβρίαν» ή «Μετά μεσημβρίας»; Ποιο είναι το σωστό;

Το BookSitting, επιθυμώντας να συμβάλει στην ορθότερη χρήση της ελληνικής γλώσσας, αναδημοσιεύει κάθε εβδομάδα από την ιστοσελίδα Λεξογραφήματα συνήθη γλωσσικά λάθη.  «Μετά μεσημβρίαν» … Συνεχίστε την ανάγνωση «Μετά μεσημβρίαν» ή «Μετά μεσημβρίας»; Ποιο είναι το σωστό;

«Απλώς» ή «Απλά»; Ποιο είναι το σωστό;

Το BookSitting, επιθυμώντας να συμβάλει στην ορθότερη χρήση της ελληνικής γλώσσας, αναδημοσιεύει κάθε εβδομάδα από την ιστοσελίδα Λεξογραφήματα συνήθη γλωσσικά λάθη.  «Απλώς» ή … Συνεχίστε την ανάγνωση «Απλώς» ή «Απλά»; Ποιο είναι το σωστό;