Κ. Π. Καβάφης | Μελαγχολία του Ιάσονος Κλεάνδρου·ποιητού εν Κομμαγηνή· 595 μ.Χ.

Κ. Π. Καβάφης | Μελαγχολία του Ιάσονος Κλεάνδρου·ποιητού εν Κομμαγηνή· 595 μ.Χ.

Το γήρασμα του σώματος και της μορφής μου είναι πληγή από φρικτό μαχαίρι. Δεν έχω εγκαρτέρησι καμιά. Εις σε προστρέχω … Συνεχίστε την ανάγνωση Κ. Π. Καβάφης | Μελαγχολία του Ιάσονος Κλεάνδρου·ποιητού εν Κομμαγηνή· 595 μ.Χ.